Avatud ja saabuvad taotlusvoorud sept-okt 2019 PRIA

Avatud taotlusvoorud - september 2019 Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve (mln €) Toetuse määramine Toetuse maksmine Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 6.4)  18.9.-9.10.19  12 70 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest  Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) eeltäitmine 20.9.-24.9.19 vastuvõtt 25.9.-2.10.19 0,45 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest  25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest  Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) eeltäitmine 20.-24.9.19 vastuvõtt 25.9. -16.10.19 2  45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude