Toetuste ühikumäärad 2019

  1. ühtse pindalatoetuse ühikumääraks 97,57 EUR abikõlbliku hektari kohta;
  2. kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse ühikumääraks 44,99 EUR abikõlbliku hektari kohta;
  3. noore põllumajandustootja toetuse ühikumääraks 48,78 EUR abikõlbliku hektari kohta;
  4. puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ühikumääraks 277,51 EUR abikõlbliku hektari kohta;
  5. piimalehma kasvatamise otsetoetuse ühikumääraks  224,75 EUR abikõlbliku piimalehma kohta;
  6. põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse ühikumääraks 7,30 EUR abikõlbliku toetusõiguse ühiku kohta;
  7. heinaseemne üleminekutoetuse ühikumääraks 11,32 EUR abikõlbliku toetusõiguse ühiku kohta;
Allikas PRIA