Toetuste ajakava 2020

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON 2020. AASTA TOETUSTE AJAKAVA PROGNOOSIGA, MIS VÕIB JOOKSVALT MUUTUDA! Investeeringutoetuste info avanevate taotlusvoorude kohta avaldatakse Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee) ning kõigi toetuste info PRIA kodulehel. Samuti viiakse muudatused jooksvalt sisse käesolevasse tabelisse! Toetuste taotluste vastuvõtmise ajakava 2020. aastal Kuu/Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine AVATUD PIKEMA PERIOODI VÄLTEL  MAK* LEADER kohalikuks arenguks (meede 19) avatud läbi aasta e-PRIA hiljemalt 60 tööpäeva  (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku.  MAK* Konsulentide koolitamine nõuande teenuse osutamise jaoks vajalikes valdkondades (meede 2.3) hanke korras x x hankelepingus kokku lepitud