Tegelike kasusaajate määramine

Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus, mis jõustub 1. septembril 2018, tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse  9. peatükist. Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta. Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustus on seni olnud krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel. 1. septembrist jõustuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse sätete kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel