Konsultatsioonid

Ettevõtte äriplaani koostamine

Äriplaani koostamine on igale ettevõttele oluline faas uue äri või tegevusala alustamisel või vahendite kaasamisel olemasoleva äri laiendmaiseks. Äriplaani koostamine sunnib ettevõtjat üksikasjalikult läbi mõtlema oma äriidee ja selle realiseerimise kava. Sellega vähendatakse ettevõtlusega seotud riske ja see aitab ennetada ebameeldivaid üllatusi, suurendades võimalust, et olulised asjad ei ole jäänud märkamata või kulud arvesse võtmata.

Äriplaan peab vastama viiele olulisemale küsimusele:

  • Mis probleemi Sa lahendad?
  • Kelle probleem see on ja kui palju neid on?
  • Mis on Sinu lahendus ja miks see on parem kui olemasolevad lahendused?
  • Kuhu tahad välja jõuda? Kuidas Sa sinna jõuad?
  • Kui palju Sul raha vaja on?

Kuidas me saame aidata ?

Aitame sõnastada äriideed ning ühildada seda ettevõtte strateegiaga. Analüüsime tegevusvaldkonda ja turgu (sh nõudlust ja konkurentsi). Aitame otsida  rahastamisallikaid  ja hindame ettevõtte abikõlbulikkust.  Koostame finantsprognoose ja teeme finantsanalüüsi, sh analüüsime tasuvust ja likviidsust. Aitame analüüsida projekti riske.

E-PRIA-ga seotud teenused

Erinevate toetustaotluste (pindalatoetused. loomakasvatustoetused, investeeringutoetused jms) täitmise alane teenus või täitmise alane konsultatsioon.

Mullaproovide võtmine

Sisaldab mullaproovide kogumist ATV-ga, kuivatamist, pakendamist,  digirakendusega teekonna ja proovivõtukohtade salvestamist, ning transporti laborisse.
Päringuvormi koostama

Oled meie teenustest huvitatud? Saada päring ja küsimused ning hakkame pihta.

ecotree