Toetuste ajakava 2020

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON 2020. AASTA TOETUSTE AJAKAVA PROGNOOSIGA, MIS VÕIB JOOKSVALT MUUTUDA!
Investeeringutoetuste info avanevate taotlusvoorude kohta avaldatakse Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee) ning kõigi toetuste info PRIA kodulehel.
Samuti viiakse muudatused jooksvalt sisse käesolevasse tabelisse!
Toetuste taotluste vastuvõtmise ajakava 2020. aastal
Kuu/Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
AVATUD PIKEMA PERIOODI VÄLTEL
 MAK* LEADER kohalikuks arenguks (meede 19) avatud läbi aasta e-PRIA hiljemalt 60 tööpäeva  (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku.
 MAK* Konsulentide koolitamine nõuande teenuse osutamise jaoks vajalikes valdkondades (meede 2.3) hanke korras x x hankelepingus kokku lepitud aja jooksul
 MAK* Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4) hanke korras x x hankelepingus kokku lepitud aja jooksul
 MAK* Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1) hanke korras x x hankelepingus kokku lepitud aja jooksul
EMKF** Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4) avatud läbi aasta e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast. 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise kuupäevas
EMKF** Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3) avatud läbi aasta e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (meede 4.3) 01.01.-31.12.20 e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 50 tööpäeva arvates taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest.
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3) 02.03.-31.12.20 e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest.
 EAGF Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus aastaringselt  e-PRIA kolme kuu jooksul taotluse esitamisest
 EAGF Teravilja sekkumiskokkuost    01.11.2019 kuni 31.05.2020  e-posti või posti teel x 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest
 EAGF Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) 01.03.-30.09.  e-posti või posti teel x 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest
JAANUAR
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 20.12.19-15.01.20 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates
Riiklik**** Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 05.01.-15.01. e-PRIA 35  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
VEEBRUAR
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.02.-17.02. e-PRIA  45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste maksedokumentide esitamisest arvates
EAGF Koolikava kaasnevad tegevused 01.02.-17.02. e-PRIA 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest arvates
Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine 26.02 – 04.03 e-PRIA 50 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.02.-17.02. e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates
MAK* Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus 05.02.-25.02. Erametsakeskus 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saabumisest
EMKF** Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (meede 6.1) 26.02-06.03. Maaeluministeerium
MÄRTS
EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus 02.03.-23.03.  Hilinenult 24.03-17.04***** e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020
EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus 02.03.-23.03.  Hilinenult 24.03 – 17.04***** e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020
Riiklik**** Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus 02.03.-23.03. e-PRIA 22.06.2020 alates juuni lõpp 2020
Riiklik**** Ute kasvatamise üleminekutoetus 02.03.-23.03. e-PRIA 22.06.2020 alates juuni lõpp 2020
Riiklik**** Ute üleminekutoetus 02.03.-23.03. e-PRIA 22.06.2020 alates juuni lõpp 2020
Riiklik**** Veise üleminekutoetus 02.03.-23.03. e-PRIA 22.06.2020 alates juuni lõpp 2020
Riiklik**** Piima üleminekutoetus 02.03.-23.03. e-PRIA 22.06.2020 alates juuni lõpp 2020
EMKF** Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3) 02.03.-31.12.20 e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest.
EMKF** Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus (meede 2.12) 25.03.-1.04. e-PRIA
EMKF** Kalapüügi innovatsioonitoetus  (meede 1.1) Maaeluministeerium
EMKF** Vesiviljeluse innovatsioonitoetus  (meede 2.1) Maaeluministeerium
EMKF** Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (algatusrühma toetus) (meede 3.2) e-PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates algatusrühma toetuse taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste investeeringu tegemist tõendavate dokumentide saamisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) 18.-24.03. eeltäitmine,           25.03.-01.04. taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest.
EMKF** Kalandusandmete kogumise toetus (meede 6.2) Maaeluministeerium
APRILL
MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (meede 6.3) 25.03.-31.03. eeltäitmine,           01.-08.04. taotluse esitamine e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
MAK* Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1) 06.04.-13.04 e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest.
 MAK* Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2) 06.04.-13.04 e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest.
MAK* Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (meede 5.2) 20.04-24.04. e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) 13.04.-17.04. e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest.
EMKF** Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (meede 1.18) Maaeluministeerium
EMKF** Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1) 22.04.-28.04. eeltäitmine,           29.04.-06.05. taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.
MAI
MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil
Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine e-PRIA
JUUNI
MAK* Põllumajanduskindlutustoetus (meede 17.1) e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil
JUULI
Hetkel ei ole ühtegi taotlusvooru avanemas
AUGUST
MAK* Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (meede 3.1) e-PRIA
MAK* Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (meede 6.1) e-PRIA
MAK* Tootjarühmade tunnustamine (meede 9.1.1) e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil
MAK* Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4) e-PRIA
EMKF** Püügivahendi parendamise toetus (meede 1.15)
SEPTEMBER
MAK* Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (meede 6.4) e-PRIA
EMKF** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise –
ja turu-uuringute tegemise toetus (meede 4.3.2)
e-PRIA
OKTOOBER
MAK* Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (meede 4.3.1) e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil
MAK* Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (meede 4.3.2) e-PRIA
MAK* Põllumajanduskindlutustoetus (meede 17.1) e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest.
NOVEMBER
MAK* Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) e-PRIA
MAK* Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (maksetaotlused) (meede 9.1.2) e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil
Riiklik**** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus e-PRIA
DETSEMBER
MAK* Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1) e-PRIA
Riiklik**** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus e-PRIA
* MAK – Eesti maaelu arengukava 2014-2020
**EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
***EAGF –  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
*****Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta
******EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Teised uudised