Saabuvad taotlusvoorud – november 2020

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele Vastuvõtt Eelarve (€) Toetuse määramine Toetuse maksmine
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

28.10.-03.11.20 eeltäitmine, 04.11.-11.11.20 taotluse esitamine 23 121 334 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Riiklik

4.11.-11.11.20 5 000 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest alates 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest alates
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

18.11.-24.11.20 eeltäitmine, 25.11.-02.12.20 taotluse esitamine 4 000 000 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Püügivahendi parendamise toetus 

EMKF meede 1.15

16.11.-29.11.20 1 000 000 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Allikas PRIA

Teised uudised