Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2018, V taotlusvoor

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Meetme üldeesmärk on aidata kaasa  põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. 2014 – 2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 30 miljonit eurot, millest 2018. aastal toimuva viienda vooru eelarve on 5 miljonit eurot. Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 26. märtsist kuni 2. aprillini 2018. Alates 19. märtsist on võimalik toetustaotlust uues e-PRIAs eeltäita. Täpsem info PRIA koduleheküljel