Veeseaduse muudatus alates 01.01.2018

01.01.2018 jõustus veeseaduse muudatus, mille § 26_1 lg 4_4 sätestab, et vedelsõnnikut ei tohi laotada 15. novembrist kuni 20. märtsini ega muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.  

2018 PINDALATOETUSTE ÜLDINFO

2018. aastal saab põllumajanduse otsetoetusi, üleminekutoetusi ja maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi taotleda 2. maist kuni 21. maini. Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 15. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemine toimub 2018. aastal ainult e-PRIAiseteenindusportaalis! Allikas PRIA